Kompressionsplatta

Mått: 125x80x35mm
Vikt: Grå = Glasfiberarmerad SMC 240g
Svart = Kolfiberarmerad SMC 230g

Del till kabelgenomförningslösning för installation till marina miljöer.
Tillverkningsmetod: Formpressning