Varför härdplast?

Störst i Sverige inom härdplast

Teknopress är idag störst i Sverige inom formsprutade, formpressade och RTM-tillverkade härdplastdetaljer i glasfiberarmerad polyester samt vinylester SMC, BMC, GMT, Melamin, Fenol, Epoxi och kolfiber SMC.

Varför härdplast?

Härdplast är det bästa konkurrenskraftiga alternativet för många applikationer idag på grund av följande egenskaper:

  • Mycket god brand och värmetålighet
  • Lätt utformningsflexibilitet; komponenterna kan alltså produceras i oregelbundna former, olika delar och utförande.
  • Korrosionsbeständig
  • En täthet av polymerer som är mycket mindre än t.ex. stål, aluminium etc. vilket gör att de har en låg vikt.
  • En utmärkt hållbarhet oavsett i vilken miljö de befinner sig i.
  • Bättre alternativ än metall eller termoplast för många användningsområden.

Härdplast har få begränsningar vad det gäller form, färg och design vilket gör att vi kan producera produkter efter kundens behov och har därför brett utbud av recept beroende på önskade egenskaper och utformning.